Eenstapstest voor SARS-CoV-2-antigeen (colloïdaal goud) voor zelftest

Eenstapstest voor SARS-CoV-2-antigeen (colloïdaal goud) voor zelftest

  • Model GTSH1
  • Prijs:€ 1.00-1.40 / stuk
  • Accepteer de minimum order:Nee
  • Oorspronkelijke plaats van herkomst:China
Algemene informatie
Productbeschrijving
1. BEDOELD GEBRUIK
Eenstapstest voof SARS-CoV-2-antigeen (colloïdaal goud) is voof de kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2-antigeen in monsters van menselijke neusuitstrijkjes. Deze test wofdt gebruikt bij personen met verdenking op COVID-19 binnen de eerste zeven dagen na het begin van symptomen zoals hoofdpijn, koofts, hoesten, keelpijn, verlies van reuk- of smaakvermogen, koftademigheid, spierpijn. Tegelijkertijd is de test ook toepasbaar op mensen zonder symptomen. De resultaten wofden gebruikt om het SARS-CoV-2-antigeen te identificeren. Een positief resultaat wijst op de aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigeen, maar persoonlijke geschiedenis en enere diagnostische infofmatie zijn vereist om de status van infectie te bepalen. Negatieve resultaten sluiten een SARS-CoV-2-infectie niet uit. Een negatief resultaat voof personen met symptomen die lijken op een COVID-19-infectie gedurende meer dan 7 dagen kan als negatief wofden beschouwd. Indien nodig moet dit wofden bevestigd doof middel van een moleculaire test. Eenstapstest voof SARS-CoV-2-antigeen (colloïdaal goud) moet wofden gebruikt om SARS-CoV-2-infectie te diagnosticeren. Deze test is bedoeld voof zelftesten.

2. VERPAKKING INFORMATIE:

3. MONSTERCOLLECTIE

4. TESTPROCEDURE

Stap 1:Verwijder de dop van het extractiebuisje met de monsterextractie-oplossing en plaats deze in de verpakking.

Stap 2:Open het wattenstaafje. Steek de punt van het wattenstaafje voofzichtig in een neusgat. Steek het wattenstaafje niet dieper dan 1,5 cm in uw neus.

Stap 3:Draaienhet wattenstaafje rond de binnenwen van je neusgat minstensvier keer. Herhaal dezelfde procedure met hetzelfde wattenstaafje in het enere neusgat.

Stap 4:After sampling, insert het wattenstaafje into de extractiebuis en rotate het wattenstaafje 10 times in de solution.

Stap 5:Press het wattenstaafje tip 3 times along de inner wall of deextractie buis.

Stap 6:Press de tip into de extraction tube, ensuring a tight fit. Gently press down on de extractiebuis en afzien2 to 3 drops of solution into de sample well(s).

Stap 7:Lezen de result visueel in 10 tot 15 minuten, doe nietlezen de results na20 minuten.

Stap 8:Plaatsdeentire contents of de test kit used in de Biohazard sample bag provided en dispose of it in de household waste. Indien necessary, dispose of all used testen volgens local regulations. Wash hens thofoughly na disposal.

5. TESTRESULTATEN

Positief (+):
Two lijns appear, one in de control region (C) en de oder in de testgebied (T). Het resultaat indicates de presence of SARS-CoV-2 antigeen.Any faint lijn in de test lijn area (T) should positief wofden beschouwd.
Opmerking:Positieve resultaten wijzen op een zeer waarschijnlijk besmette COVID-19. Neem contact op met uw arts of plaatselijk gezondheidsafdelingdirect.
Volg de lokale richtlijnen voof zelfisolatie enbevestigddoofmoleculaire testmethode.

Negatief (-):
A single lijn verschijnt in de control region (C) en no oder lijnverschijnt in de test region (T). Het resultaat geeft aan dat er geen SARS-CoV-2 antigeen is gedetecteerd.
Opmerking:Negative results indicate de unaannemelijk infected COVID-19. Continue to follow all applicable rules en protective measures when contacting oders. Even if de test is negatief, infectiemisschiencadeau. Indien vermoed, herhalentest na 12 dagen ofbevestigendoof moleculaire testmethode.

Invalide:
Indienno lijn is displayed in de control area (C), de test result is invalid. Insufficient sample volume of incofrect operation are de aannemelijkreasons fof an invalid result. Lezende instructions again en test with a new test. Indien de same situation opnieuw optreedt, stop dan met het gebruik daarvan veel product en contact your physician of a COVID-19 testing center.

6. OPSLAG EN STABILITEIT
Stofe de test kit 
at 4-30℃ with a validity period of 24 months. Use de test card within 1 hour na opening de foil pouch.

7. VOORZORGSMAATREGELEN
  1. Always keep out of de reach of children. Small parts of de kit may pose a choking hazard.
  2. The sample extraction solution is a phosphate buffer containing a small concentration of sodium chlofide, Tween, hexadecyltrimethylammoni- umbromide en sodium azide. Indien extraction solution splashes on your body of in your eyes, please wash with water.
8. CERTIFICAAT